Есета за  отличен
 
Намери още есета
<<Виж всички есета на този сайт >>


 
Мястото на диалога в моя свят
Есе
  
        ,, Чуваш ли ме? Искам да ти кажа нещо, да споделя и да изплача болката си. Мечтая да има някой, с когото да си поговоря, на когото да се доверя и да се чувствам защитена.”
         Вероятно това са думите, които повечето от подрастващите си казват в труден за тях момент. Те имат нужда да бъдат разбирани и обичани. Заетите родители често нямат време да се грижат за децата си и не осъзнават, че една добра дума към тях и здрави доверителни отношения са много по-добро решение на даден проблем в трудно решима ситуация.
          Мястото на диалога в моя свят и в света на тийнейджърите като мен е съществено и необходимо за заздравяване на връзката между поколенията. Без разговори не може да се достигне до правилното и уместно решение на проблема. Премълчаването и неизказаните думи между приятели родители и подрастващи могат да доведат до криза и до сблъсък в отношенията им. Тийнейджърите като мен искат да бъдат чути, да поговорят с някого и да вземат правилно решение.
          Наблюдавала съм и възрастни, на които им е тежко в даден момент. Не трябва да се забравя, че понякога дори децата могат да помогнат на своите родители. Би било хубаво, ако възникне и взаимно приятелство между тях.                      Веднъж започнат, няма значение кога ще приключи диалогът. Всеки има право сам да реши. Важното е да се осъществи разговор и  да се направи опит за решаване на проблема, да се усетят доверието и близостта между страните. Езикът на решенията може да доведе до благоприятен изход. На този език говорят всички народи - говорят го хората, които имат нужда от кураж да решават. Правилата му не зависят от родното място, а се определят от целите и от смисъла на разговора. Духът му действа като магия, без да я забелязваме. Този вълшебен език преодолява невидимите стени между хората. По този начин те могат да се изяснят помежду си.

Но всеки трябва да знае, че независимо къде и за какво възниква, властта е такава система на отношения, при която едни изпълняват решенията на други. Свобода има там, където решаваме заедно.

 

 Намери работа чрез : Работа в София   |  Работа в Пловдив   |   Работа в Плевен    |    Работа в Кюстендил   |   Работа в Стара Загора    |   Работа във Варна   |   Работа в Благоевград  |   Работа в Бургас   |   Работа в Русе    |   Работа в Добрич   |   Работа в Сливен   |    Работа в Шумен   |   Работа в Перник    |    Работа в Ямбол  |  Работа в Пазарджик   |   Работа във Велико търново   |   Работа във Враца  |  Работа в Габрово  |   Работа в Хасково   |   Работа във Асеновград   |   Работа във Видин     |   Работа в Кърджали   |   Работа в Казанлък   |   Работа в Монтана   |   Работа в Ловеч   |  Работа в Силиста   |  Работа в Търговище   | Работа во Скопје  |   Joburi in Cluj-Napoca  |   Joburi in Iasi   |  Joburi in Timisoara

Онлайн списание Андроид    |   Интернет доставчици в София    |    Интернет доставчици в Благоевград    |    Дентален Център "М3"