Есета за  отличен
 
Намери още есета
Виж всички есета на този сайт

 

 
Хармонията между човека и природата
(есе)

 

 

    Човекът и природата са част то този свят ,  в който не могат да бъдат в хармония , защото са твърде различни. Човекът е съзнателно същество, което с всичките с знания и опит се явява в конфликт с живата и неживата природа. Той иска да я подчини на своите  нужди и цели, без да се замисля за вредата която и причинява. Но природните закони са други. Те понякога са безмилостни , жестоки и безкомпромисни. В резултат на индустриализацията , на непрекъснатото изпускане на вредни газове в атмосферата ,се  довежда до  едно бавно унищожаване на природата.   Източниците на замърсяването на природната среда са безбройни. Всички тях ги има за удобсвто на човека , за един по лесен и комфортен живот. Но те не само създават , те отнемат чистия въздух , чистата вода, което от друга страна е вреда и за самия човек.Унищожават се вековни гори , красиви местности, погубват се ценни растения и животни.
В днешно време все повече и повече стават “Еко-Организациите” , които се стремят към  опазването на природата. И именно хармонията между човека и природата ще допринесат за това. Необходимо е всички в името на един по- чист и здравословен живот, да намерят своето място и да дадат своя принос за овладяване на замърсяването на природата. Така до някаква степен се прокарва  пътя за разрешаване на този проблем за хармонията между човека и природата.

 

 

 Намери работа чрез : Работа в София   |  Работа в Пловдив   |   Работа в Плевен    |    Работа в Кюстендил   |   Работа в Стара Загора    |   Работа във Варна   |   Работа в Благоевград  |   Работа в Бургас   |   Работа в Русе    |   Работа в Добрич   |   Работа в Сливен   |    Работа в Шумен   |   Работа в Перник    |    Работа в Ямбол  |  Работа в Пазарджик   |   Работа във Велико търново   |   Работа във Враца  |  Работа в Габрово  |   Работа в Хасково   |   Работа във Асеновград   |   Работа във Видин     |   Работа в Кърджали   |   Работа в Казанлък   |   Работа в Монтана   |   Работа в Ловеч   |  Работа в Силиста   |  Работа в Търговище   | Работа во Скопје  |   Joburi in Cluj-Napoca  |   Joburi in Iasi   |  Joburi in Timisoara

Онлайн списание Андроид    |   Интернет доставчици в София    |    Интернет доставчици в Благоевград    |    Дентален Център "М3"