Есета за  отличен
 
Намери още есета
Виж всички есета на този сайт

 
Училището като съдба
Есе

 

Сядам и се замислям защо ли трябва да определям училището като съдба?
Съдбата за това е света, който ме заобикаля и който очертава целия ми път.В този смисъл училището е начертало пътя ми в живота, то е определило моята съдба, затова смело мога да заявя, че училището е моя съдба.
Кое ме е формирало като човек? Само семейството ли? Аз вървя към моята съдба редом с приятелите си, които намерих тук в родното училище.С тях ме свързват интересите към математиката и компютрите, към литературата, театъра и музиката.Но само това ли?А безбройните лудории, закачките в междучасията, първите тайни?

Дори когато ще бъда с коси побелели, топлите спомени за родното училище, за любимата учителка ще ме сгряват и може би ще ми навяват малко тъга.
Училищетото стана моя съдба, защото то ми разкрива светове, поставяме в различни ситуации, научи ме да вярвам в себе си да ценя приятелството и да обичам родина си.
И то училището, ми даде импулса да бъда решителна, да се старая да бъда най-добрата и най-важното да успея в живота!
От училищната скамейка започнах да се оформя моето бъдеще и след време аз ще стана тази за, която си мечтая.
От всичко, което казах до дук мога да си направя един, обикновен извод:
Училището кове съдбите на хората, затова е тяхна съдба, затова е моя съдба.

 

 Намери работа чрез : Работа в София   |  Работа в Пловдив   |   Работа в Плевен    |    Работа в Кюстендил   |   Работа в Стара Загора    |   Работа във Варна   |   Работа в Благоевград  |   Работа в Бургас   |   Работа в Русе    |   Работа в Добрич   |   Работа в Сливен   |    Работа в Шумен   |   Работа в Перник    |    Работа в Ямбол  |  Работа в Пазарджик   |   Работа във Велико търново   |   Работа във Враца  |  Работа в Габрово  |   Работа в Хасково   |   Работа във Асеновград   |   Работа във Видин     |   Работа в Кърджали   |   Работа в Казанлък   |   Работа в Монтана   |   Работа в Ловеч   |  Работа в Силиста   |  Работа в Търговище   | Работа во Скопје  |   Joburi in Cluj-Napoca  |   Joburi in Iasi   |  Joburi in Timisoara

Онлайн списание Андроид    |   Интернет доставчици в София    |    Интернет доставчици в Благоевград    |    Дентален Център "М3"